Betonske kible služe za uvođenje velikih količina betona u građevinarstvu.
E-Metal betonske kible su robusne konstrukcije, izrađene su od čeličnog lima.
Bitno smanjuju troškove betoniranja.

Odlikuje ih mali napor potreban za rad, dobro stezanje, fino podesiv izliv betona.