logo

logo

TUV

Top

SERVISI

R. brojMjestoServis
1. Šamac "E-METAL" - Njegoševa bb, Telefon: 054/642-502, 065/698-744
2. Banja Luka "HIDROINŽENJERING & ECONOMIC" - V. Stepe Stepanovića 201, telefon: 051/248-811
3. Bijeljina "MEDALJON PROMET" - Srpske vojske bb, telefon: 055/201-146/ 065/976-803
4. Mostar "BIMAKO" - Splitska 4, telefon: 036/324-040, 063/313-761
5. Sarajevo "PONY" - Zmaja od Bosne 67, telefon: 033/661-171, 061/150-203
6. Tuzla "PAVILJON" - Seada Kulovića 1, telefon: 035/255-215, 061/733-995
7. Pale "ŠUBI" - Njegoševa 15, telefon: 065/040-687
8. Teslić "TRIFKO" - Hilandarska bb, telefon: 053/432-305, 065/628-728
9. Prnjavor "VODOTOK" - Vuka Karadžića 34, telefon: 051/665-333, 065/566-638